Řešení HA clusteru

Zejména v call centrech není dobré podceňovat režim zálohování ústředny. I krátký výpadek poskytování služeb může znamenat obrovské ztráty a to nejen díky ztrátě potencionálních zákazníků, ale také na mzdových nákladech.

Do call center tedy obvykle doporučujeme zálohu řešenou pomocí spojení serverů do clusteru s vysokou dostupností (high-availability cluster). Takto lze obecně řešit zálohování několika serverů, v praxi se ale obvykle používá režim 1+1 (dva vzájemně se zálohující servery), který je schématicky znázorněn na následujícím obrázku.

Oba servery využívají síťový souborový systém, který může být realizovaný buď samostatným síťovým diskovým polem (NAS) nebo síťovým souborovým systémem, který zajišťuje online přenos dat mezi servery. Díky tomu jsou tedy data na discích obou serverů v každém okamžiku stejná.

 

ustredna_callcentra

 

Jeden ze serverů slouží jako hlavní a je přes něj vedena veškerá komunikace. Do telefonní sítě je připojen jak přes zálohované připojení do internetu a VoIP operátory, tak přes ISDN rozhraní, které je propojeno přes tzv. fail-over přepínač. To je zařízení, které dokáže podle potřeby vstupní linku přepojit na jiný port - v našem případě na druhý server. Ten slouží jako záložní, který díky síťovému souborovému systému má na svém disku neustále stejná data jako server hlavní. Oba servery spolu neustále komunikují a monitorují svou činnost. Jakmile dojde k výpadku hlavního serveru, server záložní okamžitě chybu zjistí a spustí procesy pro přebrání potřebných funkcí. Tato operace trvá obvykle jen několik desítek sekund.

Tato metoda umožňuje i rozkládání zátěže mezi oba servery (na jednom běží například hlasové služby a na druhém databáze) a v případě výpadku jednoho ze serverů přebere druhý server všechny funkce.

Copyright © 2019 Inted s.r.o.