Testování telefonních čísel

Systém automatického testování telefonních čísel umožňuje velmi zefektivnit činnost call center s aktivním telemarketingem. Díky testování telefonních čísel operátoři nemusí ztrácet čas s voláním na neexistující telefonní čísla nebo nedostupné telefony. Práce operátorů se tak zefektivní o desítky procent, což na straně jedné přináší významné finanční úspory na mzdových nákladech a na straně druhé další výnosy z většího množství uzavřených obchodů.

Základní verze systému testování čísel dokáže rozpoznat několik stavů telefonních linek:

  • telefon je dostupný a vyzvání (na číslo je možné se dovolat)
  • telefon je obsazený
  • volané číslo neexistuje
  • telefonní číslo existuje, ale není možné se dovolat (telefon není dostupný)
  • hlasová schránka

U nedostupných čísel je možné provést několik testů s časovým rozestupem a poté může být číslo prohlášeno za trvale nedostupné či neexistující.

Rozšířená verze systému testování čísel dokáže navíc analyzovat hlasové zprávy v nichž telekomunikační operátoři oznamují stav linky v případě nedostupnosti. Systém dokáže bezpečně rozpoznávat hlasové zprávy typu "Volaný účastník je dočasně nedostupný", "Volané číslo neexistuje", "Volané číslo je dočasně odpojené z provozu" atp. všech významných českých operátorů (zejména operátorů mobilních, kteří tuto formu hojně využívají). Díky této funkci se dále rozšíří stavy linky, které je systém schopný rozlišit a navíc je takto možné ve sporných případech ověřovat výsledky testů základní verze.

Díky těmto možnostem se spolehlivost testů blíží 100%.

Varianty systému pro testování telefonních čísel

První variantou je testování čísel formou služby. Zákazník zašle seznam telefonních čísel k testování a po provedení testu je mu zaslán seznam čísel zpět s výsledky pro jednotlivá čísla. Komunikace může probíhat také on-line pomocí XML požadavků. Tato metoda je určená zejména pro malé objemy čísel v nepravidelných intervalech.

Druhou variantou je možnost pronájmu virtuálního serveru pro provádění testů. Tato varianta je vhodná pro větší objemy testovaných čísel při pravidelném provozu.

Třetí variantou je možnost zakoupit si systém pro testování jako doplňkový modul pro Inted VoIP PBX server.

Čtvrtou variantou je možnost fyzického pronájmu celé ústředny pro testování čísel na dobu určitou. Tato varianta je určena pro jednorázové otestování velkých databází telefonních čísel pomocí vlastních telefonních linek.

U otestovaných čísel vždy doporučujeme zkrátit na minimum dobu mezi testem čísla a jeho voláním operátorem. Zejména u mobilních telefonů se může stav rychle měnit a prodlužování doby mezi testem a vlastním hovorem degraduje užitečnost testů.

Copyright © 2019 Inted s.r.o.