Vlastnosti ústředen

Logo Asterisk PBXInted VoIP PBX servery jsou založeny na operačním systému Linux a software Asterisk PBX. Bez nadsázky lze říci, že pomocí Asterisku je možné realizovat téměř všechny myslitelné funkce, které od pobočkové ústředny vyžadujeme. Navíc disponuje některými vlastnostmi, které by jsme u konkurenčních produktů hledali jen velmi těžko. O obrovských možnostech, komplexnosti a stabilitě systému vypovídá i to, že Asterisk je pravděpodobně celosvětově nejrozšířenější systém pro VoIP ústředny, u kterého se odhaduje více než půl milionu instalací.

Žádné platby navíc

Asterisk je distribuován jako open source software pod licencí GPL a není tedy potřeba platit žádné licence. Díky tomu snižuje pořizovací náklady na novou ústřednu na minimum. Navíc otevřenost kódu přináší mnoho dalších výhod - zejména velkou rozšířenost systému, trvalý vývoj nových verzí a snadné doplňování dalších funkcí. Asterisk se stává standardem IP ústředen a všichni výrobci na trhu IP telefonie se snaží, aby jimi produkovaná zařízení byla s Asteriskem kompatibilní. Nestáváte se tedy zavislí na jediném dodavateli komponent a jediném proprietárním řešení.

Neomezený počet poboček

Celkový počet připojených koncových VoIP telefonů není prakticky omezen. Není nutné dokupovat žádné komunikační karty nebo licence na VoIP telefony jako je běžné u jiných PBX. U každé varianty VoIP serveru uvádíme maximální doporučený počet poboček. Toto množství je ale spíše orientační, protože v reálném systému nezáleží na celkovém počtu poboček, ale na maximálním počtu současně probíhajících hovorů. V případě malého využití ústředny je tedy možné systém využívat pro větší než doporučené množství telefonů. Naopak při velkém provozním zatížení ústředny je vhodné zvolit hardwarovou konfiguraci serveru tak, aby zvládal mnohonásobně větší zatížení než na jaké byl původně navržen. Navíc u opravdu velkých systémů lze ústřednu rozložit do několika paralelně pracujících serverů, s jejichž pomocí lze obsloužit prakticky neomezené množství připojených koncových zařízení.

Neomezený počet telefonních operátorů

Jako není omezen počet koncových telefonů, je možné ústřednu připojit k neomezenému počtu poskytovatelů hlasových služeb. Můžete tak snadno volit operátora s nejvýhodnějším tarifem, pro různé destinace používat různé operátory či využívat dokonce služeb nadnárodních operátorů, kteří obvykle nabízejí velmi zajímavé ceny pro zahraniční hovory.

Vzdálená propojení

Stejně jako nezná hranice internet, tak nejsou omezená ani místa připojení telefonů. Kdekoliv je přístupu k internetu je možné zapojit telefon tak, aby se choval stejně, jako by byl fyzicky připojen ve firemní telefonní síti. Mimo to je možné takhle spojit i několik geograficky oddělených VoIP serverů s Asteriskem dohromady a vytvořit z nich jeden virtuální telefonní systém, v němž se všechny telefony chovají jako by byly připojeny k jediné ústředně a telefonování mezi nimi je pak samozřejmě zdarma.

Neomezený počet hlasových schránek, konferencí, atp.

V žádném směru nejsou limitovány ani počty hlasových schránek či konferencí. Jejich počet opět závisí pouze na výpočetním výkonu serveru a případně na diskové kapacitě. U hlasových schránek je možnost zasílat zprávy do emailu.

Řešení call center

Asterisk disponuje velkým množstvím funkcí pro realizaci call center. Příchozí hovory je možné libovolně řadit do front, z nichž jsou pak spojovány k jednotlivým operátorů. Samozřejmostí je možnost přehrávat čekajícím hudbu, hovor libovolně prioritizovat či přepojovat a samozřejmě je také možné hovory nahrávat. Operátoři se mohou k odpovídání hovorů libovolně přihlašovat či odhlašovat, přičemž všechny operace jsou důkladně zaznamenávány pro zpětnou analýzu.

Hlasová menu - IVR

V systému je možné vytvářet libovolná hlasová menu a ta vzájemně vnořovat do libovolné úrovně. Navíc je snadno možné takovýto hlasový systém napojit na databázi a podle toho poskytovat různé informace. S pomocí hlasového syntetizátoru je také možné volajícím přehrát prakticky jakýkoliv text, aniž by předtím musel být namluvený člověkem.

Libovolné směrování hovorů

Pro příchozí i odchozí hovory je možné naprogramovat téměř jakoukoliv logiku. U směrování příchozích hovorů je obvykle rozhodující volané číslo, nicméně je možné systém nastavit tak, aby hovor směřoval jinam podle denní doby nebo podle čísla volajícího. Hovor je možné směrovat na více telefonních čísel, libovolně přesměrovávat nebo blokovat.

U odchozích hovorů se obvykle využívá možnosti nastavit jednotlivým uživatelům různá oprávnění (např. zakázat zahraniční volání, čísla se zvýšenou sazbou, atp.), směrovat hovory přes nejvýhodnějšího operátora, či nastavit různá pravidla podle denní doby (špička/mimo špičku).

Pokročilé funkce pro práci s hovory

Samozřejmostmi jsou funkce jako identifikace volajícího, přepojování hovorů (přímé i asistované), parkování hovorů, vzdálené vyzvedávání hovorů, přidržení hovoru, možnost mít více hovorů zároveň, zpětná volání atp.

Mobilní pobočky (mobility extension)

Jako plnohodnotné pobočky ústředny mohou být využity i mobilní telefony. Uživatelé tak získávají úplnou volnost pohybu a jsou vždy k zastižení.

Záznamy o provedených hovorech

O všech uskutečněných hovorech je proveden záznam obsahující informace o volajícím čísle, volaném čísle, stavu hovoru, délce hovoru atp. Z těchto informací je možné snadno vygenerovat ceny jednotlivých hovorů, náklady na hovory pro jednotlivé uživatele či vytvářet různé statistiky.

Možnost vytvářet hybridní systémy

Asterisk má přímou podporu mnoha VoIP protokolů (SIP, IAX, H.323, MGCP, SCCP), “klasických” telekomunikačních rozhraní (FXS, FXO, ISDN BRI, ISDN PRI) a kodeků (G.711a/u, G.726, GSM, iLBC, G.729). Není tedy problém k VoIP systému připojit stávající analogové telefony, připojit ho k analogovým či ISDN linkám od poskytovatele hlasových služeb nebo propojit s jiným VoIP systémem.

Snadná rozšiřitelnost o další funkce

Asterisk disponuje velmi silným programovacím jazykem pro práci s hovory. Je tedy snadné doprogramovat další funkce pro řízení hovoru, které původně v systému nebyly. Navíc díky tomu, že je Asterisk šířen jako open source, je možné upravit či naprogramovat další funkce i v jádru celého systému.

Faxování

Ústřednu je možné také nakonfigurovat jako faxový server, který dokáže přijaté faxy zasílat emailem ve formátu PDF, odesílat faxy zaslané emailem anebo dokumenty přímo faxovat pouhým vytištěním na virtuální tiskárně.

Konfigurace přes WWW rozhraní

Naše servery dodáváme s připraveným WWW rozhraním, přes které je možné konfigurovat všechny důležité funkce telefonního systému.

Automatická konfigurace telefonů (provisioning)

Většinu typů IP telefonů je možné konfigurovat centrálně z ústředny. Údaje pro konfiguraci se získávají přímo z databáze uživatelů ústředny a není tedy nutné udržovat několik seznamů (uživatelé, telefony). Díky centrálnímu místu konfigurace se změny provádí velmi snadno, rychle a bez zbytečných nákladů.

Využití Linuxu

Protože jsou Inted VoIP PBX servery vybudovány nad operačním systémem Linux, je možné využívat i dalších funkcí tohoto systému. Ústředna pak nemusí sloužit jenom jako telefonní zařízení, ale může zároveň fungovat i jako firewall nebo poštovní server. Zejména v malých firmách může být toto řešení velmi výhodné, protože jedno zařízení dokáže zastat všechny funkce, které firma vyžaduje.

Copyright © 2019 Inted s.r.o.