Výhody IP ústředen

Spojení ústředen do jednoho celkuÚspory na telefoních poplatcích

Toto je hlavní a nesporná výhoda IP telefonie. Snad největší úspory přináší IP telefonie pokud je využita k propojení jednotlivých poboček firmy či vzdálených pracovišť - veškerá komunikace z takovýchto míst je zdarma. Navíc operátoři poskytující hlasové služby přes VoIP nabízejí obvykle nižší ceny hovorného než klasičtí pevnolinkoví operátoři. Navíc nejste vázáni na služby jediného operátora a můžete tedy pro různá volání používat různé operátory. Dokonce je velmi snadné využívat služeb nadnárodních operátorů a tím ještě více snížit náklady na mezinárodní hovory.

Jednotná infrastruktura

Všechna zařízení pro IP telefonii využívají pro komunikaci ethernet, kterým je realizovaná běžná počítačová síť. Používají tedy stejnou kabeláž a stejné prvky sítě jako počítače a odpadá tedy nutnost udržovat a spravovat dva systémy kabeláže.

Snazší správa a konfigurace

Zařízení pro VoIP se obvykle konfigurují pomocí přehledného WWW rozhraní. Základní konfiguraci zvládne bez problémů kdokoliv se základními znalostmi z oblasti počítačových sítí. VoIP systémy tedy přináší i úsporu na správě systému, protože na většinu běžných zásahů není nutné zvát telefonního specialistu anebo se dají provést vzdáleně.

Blízkost k IT systémům

Díky svému založení na bázi protokolu TCP/IP mají VoIP systémy blízko k ostatním systémům informačních technologií. Je tedy mnohem snazší než u klasických telefonních systémů začlenit je do ostatních firemních informačních systémů (CRM, účetní SW, adresář) a tím zvýšit produktivitu práce.

Nezávislost na jednom dodavateli

Většina VoIP systémů je založena na protokolu SIP, který je standardizovaný. Díky tomu spolu mohou vzájemně spolupracovat zařízení různých výrobců. Zákazník tedy není závislý na jediném dodavateli a jediném proprietárním řešení a může snadno systém rozšiřovat zařízeními od jiného výrobce.

Snadná rozšiřitelnost

VoIP systémy nemají pevné limity v počtu připojených poboček nebo počtu připojených poskytovatelů služeb. Při rozšiřování systému většinou nejsou nutné žádné změny v hardware. Díky tomu je možné systém snadno a s nízkými dodatečnými náklady upravovat a neustále přizpůsobovat požadavkům zákazníka.

Snadné přidávání dalších funkcí

Díky softwarovému základu IP ústředny je snadné do systému programovat další funkce, které v něm původně nebyly.

Nesvázanost s místem

K IP ústředně se můžete připojit odkudkoliv ze světa, pokud máte připojení k internetu. Díky tomu lze realizovat funkce jako hotdesking (pracovník nemá pevně přiřazené pracoviště), roaming uživatelů, podporovat práci z domova nebo umožnit telefonovat za místní poplatky pracovníkům, kteří jsou v zahraničí.
Copyright © 2019 Inted s.r.o.