Zálohování proti výpadkům

Zálohování serverůI u Inted VoIP PBX, stejně jako u jiných serverů, je rozumné zvážit jak takovýto systém chránit proti poruchám a výpadkům. Námi dodávaná zařízení jsou sice vysoce spolehlivá a dlouhodobě testovaná i v náročných podmínkách, nicméně v některých aplikacích může i krátký výpadek komunikace způsobit nezanedbatelné ztráty.

Ochrana dat a programu RAID polem

Ve všech VoIP serverech (vyjma modelu mini) zásadně používáme alespoň diskové pole RAID 1 - zrcadlení. V případě poruchy jednoho z disků jsou všechna data zároveň uložena i na druhém disku a systém ho začne automaticky používat. U náročnějších instalací je možné využít i vyšší typy diskových polí jako RAID 5 nebo 6.

Virtuální servery

Hlasové servery mohou být řešené jako virtuální server s ústřednou, díky čemuž je velmi snadné celý stroj zálohovat a v případě poruchy snadno přesunout na jiný hardware - odpadají totiž problémy s nekompatibilitou jednotlivých komponent. Navíc je takto možné zálohovat okamžité stavy konfigurace, čehož lze velmi efektivně využívat při úpravách systému nebo vývoji nových funkcí.

Záložní server sloužící jako studená záloha

V režimu studené zálohy se hlavní server, který provádí veškeré operace, zálohuje v pravidelných intervalech na druhý, záložní, server. V případě výpadku hlavního serveru stačí záložní server spustit a pomocí příkazu z konzole z něho „vytvořit“ server hlavní. Touto metodou lze na jeden záložní server zálohovat více jiných serverů a vytvořit tak zálohu N+1. Výhodou tohoto řešení je, že záložní server není stále spuštěn a méně se opotřebovávají jeho mechanické komponenty (pevné disky, ventilátory). Je tedy menší pravděpodobnost, že nastane najednou porucha jak hlavního, tak záložního serveru, protože mechanické komponenty jsou nejčastější příčinou závad. Navíc tato záloha slouží zároveň i jako záloha dat.

Záložní server jako horká záloha

V režimu horké zálohy sdílí hlavní server pomocí síťového souborového systému svůj pevný disk se záložním serverem. Oba servery vzájemně komunikují a pokud dojde k výpadku hlavního serveru, záložní server během několika vteřin převezme jeho funkce. Výhodou tohoto řešení je, že na záložním serveru jsou vždy aktuální data ze serveru hlavního. V případě výpadku tedy nedochází k žádné ztrátě dat. Další obrovskou výhodou je prakticky nulový čas nefunkčnosti systému. Nevýhodou je, že disky hlavního i záložního serveru obsahují stejná data - pokud je tedy problém zaviněn zapsáním nekonzistentních dat na disk, tato záloha nepomůže a je nutné obnovovat starší data ze zálohy.

Horká záloha s rozloženou zátěží

Toto řešení je stejné jako předchozí s tím rozdílem, že oba servery pracují v operačním režimu. Na jednom například běží databáze a na druhém Asterisk PBX. Zátěž serverů se tak rozkládá mezi oba stroje a v případě výpadku se všechny funkce sjednotí a dočasně spustí jen na jednom serveru. Výhodou tohoto řešení je rovnoměrnější zatížení serverů, nevýhodou větší složitost konfigurace.

Zálohy dat

Zálohování v předchozích bodech slouží především jako ochrana proti hardwarové chybě. Ještě důležitější je však ochrana dat proti jejich nekonzistentnosti, chybám zápisu a nechtěnému smazání. Z tohoto důvodu je nutné provádět také časové zálohy, které umožní vrátit systém do předchozího stavu. V praxi doporučujeme provádět co možná nejčastější zálohy dat například vzájemně mezi servery a v pravidelných intervalech zálohovat vypalováním na DVD nebo zápisem na páskovou jednotku.

 

Copyright © 2019 Inted s.r.o.