Řešení pro call centra

Call centrumV call centrech jsou na ústředny kladeny mnohem vyšší nároky, musí být dimenzovány na řádově větší zatížení a obvykle je také nutné zajistit zvýšenou spolehlivost systému a jeho zálohování pro případ výpadku.

Pro call centra máme speciální úpravy našich ústředen, které umožňují realizovat funkce pro podporu práce operátorů, supervizorů a administrátorů, možnosti hotdeskingu (pracovník nemá pevně přiřazené pracoviště) a dále různé statistické a dohledové nástroje.

Zálohování ústředen se zde obvykle řeší pomocí high-availibility clusteru nebo alespoň studenou zálohou. Zejména ve větších call centrech může totiž i krátký výpadek způsobit finanční ztráty, které několikanásobně překročí cenu celého zálohovacího systému.

Nahrávání hovorů a jejich odposlechy patří mezi nejdůležitější a nejpoužívanější funkce. Naše ústředny podporují několik úrovní oprávnění k odposlechům a přístupu k nahrávkám. Ty je možné zpřístupnit přes přehledné WWW rozhraní, případně přes FTP či souborový server a doplňkové informace ukládat do databáze.

Vyvíjíme také několik nadstavbových modulů, jež své hlavní uplatnění najdou právě v call centrech. Jedná se zejména o různé statistické nástroje, moduly pro automatické testování čísel a vyřazování čísel mimo provoz, automatické obvolávání zákazníků a přehrávání vzkazů, přehledy ztracených volání, atp.

Díky spojení s našimi dalšími službami jsme schopni komplexně řešit celá zákaznická centra, kam se zákaznící obracejí nejen pomocí telefonátů, ale i e-mailovou korespondencí, faxy nebo různými kontaktními formuláři.

Copyright © 2024 Inted s.r.o.