Internetový server (WWW server)

web_serverPokud potřebujete, aby byl váš server vysoce dostupný a připojený na kvalitní lince s malým zpožděním a velkými přenosovými rychlostmi, je nutné umístit ho do housingového centra. Toto řešení je hlavně vhodné pro firmy, které se zabývají webovými aplikacemi, webhostingem, mají rozsáhlé internetové prezentace nebo které mají pracovníky po celé republice a potřebují společný přístupový bod pro firemní data a e-maily.

Ve většině případů realizací internetových serverů se jedná o webový server, pro jehož základ používáme Apache, nejčastěji spolu s PHP, MySQL, PostgreSQL a v poslední době RubyOnRails. Máme praktické zkušenosti se správou webových serverů, kde se počet přístupů na webové stránky pohybuje v řádu několika set tisíc denně.

Obecně je ale možné na internetový server nainstalovat tytéž služby jako na server firemní a využívat ho například jako poštovní nebo souborový server.

Protože spravujeme velké množství serverů umístěných v různých housingových centrech, můžeme vám pomoci při výběru vhodné varianty nebo vše zařídit za vás.

Copyright © 2022 Inted s.r.o.