Zálohování serverů

zalohovaniPrakticky žádný server s důležitým obsahem není možné provozovat bez spolehlivé zálohy. V prvním přiblížení můžeme zálohování rozdělit na zálohování proti softwarové nebo proti hardwarové chybě

U zálohy proti softwarové chybě se běžně používá pravidelné nahrávání dat na páskovou jednotku nebo pomocí jednoduchého zálohování vypalováním na DVD. Tato řešení jsou použitelná pouze v případě, že je server umístěný  přímo ve firmě a má k němu přístup obsluha kvůli výměnám zálohovacích médií. Pokud je server umístěný v housingovém centru, řeší se zálohování obvykle pomocí inkrementálních záloh na samostatný lokální disk nebo nejlépe na vzdálený server.

U hardwarové zálohy máme bohaté zkušenosti jak s tzv. horkou, tak i studenou zálohou serverů. U studené zálohy se potřebná data v určitém intervalu přenášejí na záložní server (například jednou denně). V případě výpadku se záložní server ručně pomocí předpřipraveného postupu „změní“ na hlavní server. Toto řešení má hlavní výhodu v tom, že záložní server může být spuštěn pouze malou část dne a nedochází tak k opotřebení mechanických komponent jeho hardware, protože ty způsobují nejčastější problémy. Další výhodou je možnost zálohování několika serverů pomocí jednoho záložního serveru a také to, že záloha není prováděna on-line a vytváří se tedy i záloha proti chybě softwarové.

Horkou zálohu realizujeme ve většině případů pomocí HA clusteru. V nejjednodušším případě tak běží dva servery, mezi kterými se on-line přenáší všechna data pomocí síťového disku nebo replikací databáze. Při výpadku jednoho serveru se pak automaticky jeho služby spustí na serveru druhém. Takto zálohovat lze i celé virtuální servery. V případě výpadku jednoho serveru se pak neběžící virtuální servery nastartují na druhém serveru a celý výpadek trvá jen několik desítek vteřin (v závislosti na nastaveném timeoutu, počtu a době spouštění jednotlivých virtuálních serverů). Nevýhodu tohoto řešení je okamžitý přenos softwarové chyby (například chybné smazání důležitých dat) na druhý server.

 

Copyright © 2022 Inted s.r.o.